ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อาทิตย์ อมรชร
เกิด :
29 สิงหาคม 2525
การศึกษา :
2548 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2551 - ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Arthit Amornchorn
Born :
August 29, 1982
Education :
2005 - B.F.A. (Graphic Arts) 2nd Honor, The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
2008 - M.F.A. (Graphic Arts), The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
Solo Exhibition :
2009 - Toys Story, The Gallery Contemporary Art
Selected Exhibitions :
- Collaborative Print Exhibition 2008 in Asia, Japan
- 18th, 21st, 24th PTT Art Exhibition
- 52nd, 53rd, 54th National Exhibition of Art
- 19th, 21st, 22nd, 23rd, 24th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists
- Cross Borders, Thai-Japanese Graphic Arts Exhibition
- Inspire by the King, Art Exhibition, Play Ground, Bangkok
- Open House Exhibition, The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
- Print Exhibition 2003, TAMA Art University and Silpakorn University, Japan
- Drawing Exhibition 2001, Silpakorn University, Bangkok
Awards :
2003 - Announcement of Fame Award, Thailand / Asean Art Awards 2003 by Philip Morris
2006 - Honorary Diploma, Granted by the Jury of the 6th Edition, "The losif iser" International Contemporary Engraving Biennial Exhibition, Ploiest 2005 Romania
- Award Winner, Bronze Medal Prize, Illustration for Young Readers Award 2006 by Publishers Association of Thailand
2009 - Distinguished Prize, The 24th PTT Art Exhibition
- Purchase Prize, 2nd International Print and Drawing Exhibition


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บ้านแห่งความสุข
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ, แม่พิมพ์แกะไม้, แม่พิมพ์กระดาษแข็ง
ขนาด (ซม.) : 90 x130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Happiness home
Date : -
Technique : Etching, woodcut, paper-block
SIZE (cm) : 90 x 130 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ, แม่พิมพ์ไม้, แม่พิมพ์วัสดุ
ขนาด (ซม.) : 130 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The watcher in spring
Date : -
Technique : Etching, woodcut, collagraph, paper block
SIZE (cm) : 130 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.