ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อรุณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Aroonsak Pattanagulanun


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จังหวะของเวลากับชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 100 x 100 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rhythm of Time and Life
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 100 x 100 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.