ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อำนาจ วชิระสูตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Armnat Vachirasoot


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : พันธุ์ที่หาง
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด : 150x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Tail Tied
Date : -
Technique : Oil on canvas
Size : 150 x 180 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.