ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อาคม ด้วงชาวนา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Arkom Doungchawna


ผลงานศิลปิน

Title : Red composition
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 200 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : แปรสภาพ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อผสม
ขนาด (ซม.) : 120 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.