ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อาคม แสงทะมาตย์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Arkhom Sangtamart


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เราบ่ผิดท่าน ม ล้าง ดาบนั้น.....
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วาดเส้นด้วยไฟ
ขนาด (ซม.) : 244 x 366 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Imprecate from Nature
Date : -
Technique : Burn Drawing
SIZE (cm) : 244 x 366 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.