ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อาคม เสงี่ยมวิบูล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Arkhom Sa-ngiamvibul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิตในพื้นที่จำกัด 2-2002
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2002
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 99 x 235 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life in Limited Space 2-2002
Date : 2002
Technique : Etching
SIZE (cm) : 99 x 235 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.