ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อารี สุทธิพันธุ์
เกิด :
26 ธันวาคม 2473 ราชบุรี
ที่อยู่ :
35 ซอยอุดมยศ 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร :
0-2314-6621
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/aree
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
2500 - กศ.บ. มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
2504 - M.F.A. Indiana University
นิทรรศการเดี่ยว :
2504 - "จิตรกรรมสีน้ำมัน" สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. กรุงเทพฯ
2532 - "จิตรกรรมสีน้ำ ผู้หญิง" มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
- "จิตรกรรมสีน้ำ ผู้หญิง" หอศิลป์ไทย แอล เอ สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการกลุ่ม :
2506 - "นิทรรศการศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์" องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กรุงเทพฯ
2514-2518 - "นิทรรศการทัศนศิลป์นอกแบบ" หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2522-2524 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
2526-2529 - "นิทรรศการสีน้ำ" สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน กรุงเทพฯ
2537 - "Kamol and His Artist Friends" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2552 - ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Aree Soothipunt
Born :
December 26, 1930 Ratchburi
Address :
35 Soi Udomyot 1 Huamark Bangkapi Bangkok 10240
Tel :
0-2314-662
Website :
www.rama9art.org/aree
National Artist :
National Artist 2012, Visual Arts (Painting)
Education :
1957 - B.Ed. (Art Education) Srinakharinwirot University, Prasanmit Campus, Bangkok
1961 - M.F.A. Indiana University, Bloomington, Indiana, U.S.A.
Solo Exhibition :
1961 - The Oil Colour Art Exhibition, at A.U.A. Language Center
- 1989 The WaterColour Art Exhibition"Women", at Illinois State University, Illinois, U.S.A.
Selected Exhibitions :
2005 - Art Exhibition "The Sensationally Five" at 4th floor, Exhibition Hall, River City Shopping Complex, Bangkok.
2006 - Art Exhibition "Drawing" at 44 Arts, Bangkok
2009 - Artists for Elephant, Bangkok Art Culture and Centre, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Car Graveyard
Date : 1959
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : Ramakian
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.