ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
เกิด :
26 กรกฎาคม 2500 ตราด
ที่อยู่ :
99/27 พงษ์เพชรรัตนา 2 ถ.งามวงศ์วาน บางเขน กรุงเทพฯ
อีเมล์ :
araya@chiangmai.ac.th
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/araya
การศึกษา :
2524 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2529 - ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2535 - "เรื่องเล่าในห้อง" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
2549 - "ถ้อยความจากห้วงเวลาพิเศษ :
เรื่อง-ของนักเล่าแห่งเมือง" 100 ต้นสน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2555 - "ดาวสองดวง" มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2524 - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 14 ยูปลิยาดา ยูโกสลาเวีย
- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 3 เกาหลี
2525 - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 15 ยูปลิยาดา ยูโกสลาเวีย
- ศิลปกรรมไทยร่วมสมัย พิพิธภัณฑ์เอเชียแปซิฟิก สหรัฐอเมริกา
2526 - นิทรรศการภาพพิมพ์ร่วมสมัยของไทย นัวร์แบร์ก เยอรมันตะวันตก
- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 4 เกาหลี
2527 - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ กราโกว์ โปแลนด์
- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ กานากาวา ญี่ปุ่น
- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ คาโตวิทซ โปแลนด์
2528 - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ไต้หวัน
- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 5 เกาหลี
2529 - ศิลปกรรมร่วมสมัยอาเซียน โซล เกาหลี
- นิทรรศการภาพพิมพ์ร่วมสมัยของไทย เยอรมันตะวันตก
รางวัล/เกียรติยศ :
2523 - เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26
- รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัย
2524 - เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27
- รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัย
2525 - เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
- รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัย
- รางวัลศิลปไทยร่วมสมัย ศิลปกรรมธนาคารแห่งประเทศไทย
2527 - เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
2528 - เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31
2530 - เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33
2533 - รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Araya Rasdjarmrearnsook
Born :
July 26, 1957 Trad
Address :
Chiang Mai
E-mail :
araya@chiangmai.ac.th
Website :
www.rama9art.org/araya
Education :
1981 - B.F.A. (Graphic Arts), Silpakorn University
1986 - M.F.A. (Graphic Arts), Silpakorn University
1990 - Diplom Fuer Bildende Kuenste, Hochschule Fuer Bildende Kuenste Braunschweig, Germany (DAAD Scholar)
1994 - Meisterschuelerin. Hochschule Fuer Bildende Kuenste Braunschweig, Germany (Konrad Adenauer Stiftung Scholar)
Solo Exhibition :
1987 - Small Graphic, Goethe Institute, Bangkok
- Graphic Notes, The National Gallery, Bangkok
1990 - Printmaking, Vereins und Westbank, Hannover, Germany
1990/91 - Printmaking and Drawing, Atelier Forsthaus, Gifhorn, Germany
1992 - Stories in Room, The National Gallery, Bangkok
1994 - Water Is Never Still, The National Gallery, Bangkok
1998 - Lustful Attachment, The National Gallery, Bangkok
1992 - At Nightfall Candles Are Lighted, Contemporary Art Museum, Chiang Mai and Chulalongkorn University, Bangkok
2003 - Lament, Tensta Konsthall, Stockholm.
2006 - "Great Times Message :
Storytellers of the Town", video installation, 100 Tonson Gallery, Bangkok
2012 - The Two Planets Series, Siam Museum, Bangkok
Selected Exhibitions :
1990 - Culture and Destruction in Southeast Asian, Nurnberg, West Germany
1993 - 1st Asia-Pacific Triennial, Brisbane, Australia
1995 - Vision of Happiness, Tokyo, Japan
1996 - Jurassic Technologies Revenant, 10th Sydney Biennial, Sydney, Australia
- Traditions & Tensions, Queen's Gallery, New York, U.S.A.
1999 - Lament of Desire, Perth, Australia
2000 - Glocal Scents of Thailand, Edsvik Museum, Sollentuna, Australia
2001 - Unfolding Perspectives, ARS 01, KIASMA, Museum of Contemporary Art, Helsinki, Finland
2002 - EV+A 2002, Limerick, Ireland
2003 - Diyarbakir Video Exhibition, Diyarbakir Arts Center, Diyarbakir, Turkey
- 8th Istanbul Biennial's Videos Works, Diyarbakir and Batman, Turkey
2004 - Seni-Insomnia 48, The Art House, Singapore
2005 - Spaces and Shadows :
Politics of Fun, Haus der kulturen der Welt, Berlin, Germany
- Insomnia, Institute of Contemporary Arts, London, UK.
2006 - The 51st International Art Exhibition, La Biennale di venezia :
"Those Dying Wishing to Stay, Those Living Preparing to Leave", Convento di San Francesco della Vigna, Venice, Italy
Awards :
1980 - 1st Prize, Graphic Arts, 26th National Exhibition of Art
- Award Winner, Contemporary Art Competition
1981 - 2nd Prize, Graphic Arts, 27th National Exhibition of Art
- Award Winner, Contemporary Art Competition
1982 - 2nd Prize, Graphic Arts, 28th National Exhibition of Art
- Award Winner, Contemporary Art Competition
1984 - 2nd Prize, Graphic Arts, 30th National Exhibition of Art
1985 - 2nd Prize, Graphic Arts, 31st National Exhibition of Art
1987 - 3RD Prize, Graphic Arts, 33rd National Exhibition of Art
- Award Winner, Contemporary Art Competition
1990 - Award Winner, Contemporary Art Competition


ผลงานศิลปิน

Title : The Birth I
Date : 1989
Technique : Photo etching, hardground, relief etching and aguatint
SIZE (cm) : 49 x 82 cm.
COLLECTION : -
Title : The Dream of Mother
Date : 1990
Technique : Aquatint
SIZE (cm) : 39 x 92 cm.
COLLECTION : -
Title : Departure of Country Thai Girls
Date : 1995
Technique : Wood,steel, charcoal
SIZE (cm) : 7 m.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.