ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อาภรณ์ สิงหเรือง
เกิด :
11 พฤษภาคม 2501
ที่อยู่ :
8 ซ.3 ถ.เสรี หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
การศึกษา :
ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- ศิลปกรรมร่วมสมัย 2525, 2526, 2527
- ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24-30
รางวัล/เกียรติยศ :
- ชนะเลิศในการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย
- เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Aporn Singhareng
Born :
11 May 1958


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ลีลาชีวิตในธรรมชาติ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 38 x 46 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rhythm of Life in Nature No. 1
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 38 x 46 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ลีลาชีวิตในธรรมชาติ หมายเลข ๑
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 92 x 79 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rhythm of Life in Nature No.1
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 92 x 79 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.