ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อภิรดี ชิตประสงค์
เกิด :
15 กันยายน 2524
ที่อยู่ :
160/1 หมู่ 8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร :
084-014-6181
การศึกษา :
ปริญญาตรี ศบ.ภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2549 - แสดงเดี่ยวนิทรรศการ Spring บาบาหลี กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - นิทรรศการ "โฉมหน้าศิลปิน" สีลม แกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
2549 - การแสดงศิลปนิพนธ์นักศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
- การแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23
2548 - นิทรรศการร่วม "ฤดูของดอกไม้" ณ Rose Garden สามพราน
- นิทรรศการร่วม "ฤดูของดอกไม้" ณ โรงแรมบุหราสาหรี่ ภูเก็ต
- นิทรรศการ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
2547 - Print From Printmaking Classes 2004 ผลงานนักศึกษา ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย, พม่า ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2546 - "Print Exhibition 203, Tama Art University Japan และภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2545 - Drawing 2002 ผลงานวาดเส้นนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เปิดบ้านคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
- เกียรตินิยมอันดับ 2 ศบ.ภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Apiradee Chitprasong
Born :
15 September 1981
Tel :
084-014-6181


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : กลลวงของดอกไม้
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 60 x 85.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่อผลงาน : นักล่า
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 85.5 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง :
Title : Hunter
Date : -
Technique : Etching
Size : 85.5 x 120 cm.

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.