ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อภิพล สิทธิพล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Apipol Sittipol


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ป่าตะวันตก หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 250 x 490 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.