ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อภินันท์ โปษยานนท์, ศาสตราจารย์ ดร.
เกิด :
27 สิงหาคม 2499 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 14 ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร :
0 2247 0013
การศึกษา :
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก สก๊อตแลนด์
- ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก สก๊อตแลนด์
- ปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ศิลป์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการเดี่ยว :
2524 - เผ่าไทย คาร์ลตัน สตูดิโอ เอดินเบิร์ก สก๊อตแลนด์
2528 - สอนศิลป์ให้ไก่กรุง หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
2530 - เสียงหัวเราะสีฟ้า ภาค 1 พิพิธภัณฑ์ศิลปะเฮอร์เบิร์ต เอฟ. จอห์นสัน มหาวิทยาลัยคอร์แนล อิธาก้า นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
- เสียงหัวเราะสีฟ้า ภาค 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2522, 2523, 2524 - นิทรรศการศิลปกรรมสก็อตติชประจำปี เอดินเบิร์ก คอลเลจ เอดินเบิร์ก สก็อตแลนด์
2523, 2524 - นิทรรศการศิลปกรรมสก็อตติช สก็อตติช รอยัล อาคาเดมี เอดินเบิร์ก สก็อตแลนด์
2525, 2526, 2527, 2528, 2529 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28, 29, 30, 31, 32 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2525, 2526, 2528, 2529- ศิลปกรรมร่วมสมัยครั้งที่ 4, 5, 7, 8 หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
2525, 2528 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 6, 9 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด กรุงเทพฯ
2524 - ศิลปินสก็อตหนุ่มสาว ฟรุ๊ตมาร์เก็ต แกลเลอรี่ เอดินเบิร์ก สก๊อตแลนด์
2525 - ศิลปกรรมหลัง พ.ศ. 2475 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ ศิลปกรรมกรุงเทพฯ ร.ศ. 200 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
2526 - นิทรรศการศิลปภาพลายเส้นของไทย พิพิธภัณฑ์ดูเรอร์ นูเร็มเบิร์ก เยอรมนี
2527 - นิทรรศการศิลปฉลองวาระครบรอบสิบปีของหอศิลปพีระศรี หอศิลปพีระศรี กรุงเทพฯ
2528 - การแสดงศิลปะของกลุ่มอาเซียน ครั้งที่ 2 พิพิธภัณฑ์ศิลปะฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น
- นิทรรศการจิตรกรรมและภาพถ่ายอาเซียน ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ มนิลา สิงคโปร์ จาการ์ต้า กัวลาลัมเปอร์ บันดา เสรี เบกาวัน
- มหกรรมภาพพิมพ์กัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2529 - ระลึกถึง สุเชาว์ ศิษย์คเณศ หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
- ภาพสะท้อนจากประสบการณ์ในอเมริกา หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอาเซียน ณ กรุงโซล พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ศิลปะสมัยใหม่ กรุงโซล เกาหลี
2530 - ระลึกถึง สุเชาว์ ศิษย์คเณศ อาร์ติส แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
- 12 ศิลปินไทยร่วมสมัย เอ็ม เอ็ม ชินโน แกลเลอรี่ ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
2531 - Common Thread; Hybrids of Substance, Schweinfurth Memorial Art Center นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
รางวัล/เกียรติยศ :
2523 - รางวัล "อเล็กซานเดอร์ ฟลินน์" วิทยาลัยศิลปะเอดินเบิร์ก เอดินเบิร์ก สก็อตแลนด์
2525 - รางวัลเหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 28
2528 - เหรียญเงิน สาขาภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31
- เหรียญทองแดง สาขาประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Apinan Poshyananda
Born :
August 27, 1956 Bangkok
Address :
Department of Cultural Promotion 14 Tienruammitr Road, Hauykwang, Bangkok 10310
Tel :
0-2247-0013
Education :
Bachelor of Arts (Fine Arts) Honors, Edinburgh University, Scotland
1980 Master of Arts (Fine Arts) Honors, Edinburgh University, Scotland
Doctor of Philosophy (History of Art), Cornell University, U.S.A.
Solo Exhibition :
1981 "Thai Tribes", Carlton Studio, Edinburgh, Scotland
1985 "How to Explain Art to a Bangkok Cock", Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
1987 "Blue Laughter, Part 1", Herbert F.Johnson Museum of Art, Cornell University, New York, U.S.A.
"Blue Laughter, Part 2", National Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1979, 1980, 1981 Annual Scottish Art Exhibition, Edinburgh College of Art, Edinburgh, Scotland
1980, 1981 Scottish Art Exhibition, Scottish Royal Academy, Edinburgh, Scotland
1981 Young Scottish Artists, Fruitmarket Gallery, Edinburgh, Scotland
1982 Thai Contemporary Art Exhibition, Chulalongkorn University, Bangkok
Thai Contemporary Art Since 1932, Thammasat University, Bangkok
1983 Zeirgenossische Grafik Aus Thailand, Albecht Durer Gesellschaft, Nurnberg, Norishalle
1984 The Bhirasri Institute 10th Anniversary Exhibition, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
1982, 1985 Bua Luang Painting Contest, Bangkok Bank
1982, 1983, 1985, 1986 Contemporary Art Competition, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
1982, 1983, 1984, 1985, 1986 National Exhibition of Art, Silpakorn University, Bangkok
1985 Kuala Lumpur Print Festival, Kuala Lumpur, Malaysia
4th Asian Painting and Photography Exhibition, Bangkok, Manila, Singapore, Jakarta, Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan
1986 86 Seoul Contemporary Asian Art Show, National Museum of Modern Art, Seoul, Korea
TISCO Art Exhibition 1986, TISCO Investment, Bangkok
Thai Reflections of American Experiences, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
1987 In Memory of Suchao Sisganes Art Exhibition, Artists' Gallery, Los Angeles, U.S.A.
Twelve Thai Contemporary Artists, M.M. Shinno Gallery, Los Angeles, U.S.A.
1988 Common Thread Exhibition :
Hybrids of Substance, Schweinfurth Memorial Art Center, Auburn, New York, U.S.A.
Awards :
1979 Alexander Flynn Prize, Edinburgh College of Art, Edinburgh, Scotland
1982 Bronze Medal (Painting), National Exhibition of Art, Bangkok
1985 Silver Medal (Printmaking), National Exhibition of Art, Bangkok
Bronze Medal (Sculpture), National Exhibition of Art, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เสียงหัวเราะสีฟ้า : ทีวี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 150 x 25 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : สอนศิลปให้ไก่กรุง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ประติมากรรมสื่อผสม
ขนาด (ซม.) : 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : How to Explain Art to Bangkok Cocks
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.