ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อภิชาติ แสงไกร
เกิด :
9 พฤศจิกายน 2511 มหาสารคาม
ที่อยู่ :
197 ถนนผดุงประชากร ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
โทร :
081-601-8878 ,0-4376-1738
การศึกษา :
2535 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2537 - ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2544 - การแสดงผลงาน "ภาพแห่งการพักพิงในประเทศไทย" (Images-Refuge in Thailand)โดย สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) สัญจรกรุงเทพ,ขอนแก่น,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด
- การแสดงผลงานภาพพิมพ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2543 - การแสดงผลงาน "ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- แสดงผลงานเนื่องในวัน"ศิลป์ พีระศรี"ประจำปี 2543 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
- การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมปตท.ครั้งที่14หัวข้อ "พลังงาน ชีวิต สิ่งแวดล้อม"จัดโดยการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
- การแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์
2542 - การแสดงผลงานภาพร่าง"ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การแสดงผลงานศิลปกรรมชุด"เจ้าพระยาแม่น้ำของแม่น้ำของแผ่นดิน" หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงผลงานชุด "RIVER OF THE KING" หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมปตท.ครั้งที่ 13
- การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อหอศิลป์จังหวัดนครราชสีมา โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา
2541 - การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 44 หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- การแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม "ไท-อีสาน" สัญจรจังหวัดสุรินทร์ , ขอนแก่น, มหาสารคาม
- การแสดงผลงานศิลปกรรมศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ รุ่นที่ 5 หอศิลป์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2540 - การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 43 หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- การแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม "ไท-อีสาน" สัญจรจังหวัดบุรีรัมย์ ,ขอนแก่น,มหาสารคาม
- การแสดงผลงานศิลปกรรม " ธรรมชาติ...ที่มาแห่งเทคโนโลยี " บริษัทสหวิริยา โอเอ จำกัด
2539 - การแสดงผลงานศิลปกรรม"ศิลปินในรัชกาลที่ 9 " ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
- การแสดงผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- การแสดงผลงานจิตรกรรมบัวหลวง ณ.ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ผ่านฟ้า
- การแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม "ไท-อีสาน" สัญจรจังหวัดสกลนคร,เลย,มหาสารคาม
2538 - การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 41 หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า
- การแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ"กาญจนภิเษกสมโภชในหลวงครบ 50 ปี" โรงแรมอิมพีเรียล กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมเรื่อง "ความจงรักภักดี" จัดโดยมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สัญจรกรุงเทพ,เชียงใหม่,ขอนแก่นและสงขลา
- การแสดง ศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- การแสดงผลงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และสัญจรไปยังจังหวัดเชียงใหม่,ขอนแก่น,สงขลา จัดโดย บ.โตชิบาแห่งประเทศไทย
- นิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 10
2537 - การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 40 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า
- การแสดงผลงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และสัญจรไปยังจังหวัดเชียงใหม่,ขอนแก่น,สงขลา
- นิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 9
- การแสดงผลงานภาพพิมพ์ของศิลปินกลุ่ม "จิต ฝัน สวรรค์ สัญลักษณ์"สัญจร จังหวัดอุตรดิตถ์,เชียงใหม่,และขอนแก่น
- การแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม " 8-อีสาน" ณ.โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค กรุงเทพ
2536 - ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 39 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า
- ศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และสัญจรไปยังจังหวัดเชียงใหม่,ขอนแก่น,สงขลา
- นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 8
- ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
2535 - ศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม " อีสาน" ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
- ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 39
- ศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า
- ศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 7
- ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2535 - รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 7
-รางวัลสนับสนุน ศิลปินรุ่นเยาว์ในการประกวดศิลปกรรมร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
2536 - รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต "
2537 - เกียรตินิยมอันดับ 3 ,เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 40
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวด ศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 9 การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
2538 - รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ "กาญจนภิเษกสมโภชในหลวงครบ 50 ปี " ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2539 - รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรมมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2540 - รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทภาพพิมพ์ การประกวดศิลปกรรม " ธรรมชาติ...ที่มาแห่งเทคโนโลยี " บริษัทสหวิริยา โอเอ จำกัด
2542 - รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13 การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Apichart Sangkrai
Born :
9 November 1968
Tel :
081-601-8878 ,0-4376-1738


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สวนของฉัน (เชียงใหม่ 2535)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2535
เทคนิค : ซีริกราฟฟ์
ขนาด (ซม.) : 77 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : My Garden (Chiangmai 1992)
Date : 1992
Technique : Serigraph
SIZE (cm) : 77 x 100 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สวนของฉัน (กรุงเทพฯ 2535)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2535
เทคนิค : ซีริกราฟฟ์
ขนาด (ซม.) : 77 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : My Garden (Bangkok 1992)
Date : 1992
Technique : Serigraph
SIZE (cm) : 77 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.