ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อภิชัย ภิรมย์รักษ์
เกิด :
24 ตุลาคม 2507
ที่อยู่ :
111/144 หมู่บ้านดุลิยานนท์ ซ.ติวานนท์ 45 ถ.ติวานนท์ ท่าทราย นนทบุรี 11000
โทร :
0-2951-3899, 08-1810-7408
การศึกษา :
- ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท สาขาวิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ได้รับทุนจากสถาบันแลกเปลี่ยนทางวิชาการของประเทศเยอรมัน (DAAD) ไปศึกษา ภาพพิมพ์หินที่ Hochschule Fur Bildende Kunst Braunschweing
การแสดงงานเดี่ยว
2540 - Spiritual Mind :
Painting, Lithograph
- นิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลปคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
- นิทรรศการศิลปะ ณ ชีวาศรม หัวหิน
การแสดงงานกลุ่ม
2527-32 - การแสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2527-34 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 8-15
2528/29 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2, 3
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี ของธนาคารกสิกรไทย
2529 - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติเกาหลี
2530 - นิทรรศการศิลปไทย ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- นิทรรศการ Art and Craft ที่อ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
2531 - นิทรรศการภาพพิมพ์หิน ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2532 - นิทรรศการศิลปกรรมของศิลปินรุ่นเยาว์แห่งปี 2532
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย “กลุ่มไทย” ครั้งที่ 1
2532-34 - นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” บริษัทในเครือโตชิบาฯ
2533 - นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการศิลปะและภาพถ่ายอาเซียน ครั้งที่ 2 ประเทศบรูไน
- นิทรรศการร่วมสมัย “เอเซีย คอมเพล็กซ์” ที่เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการกลุ่มศิลปไทย 23 ธนาคารไทยพาณิชย์
2533-39 - นิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7 - 13
2534 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย “กลุ่มไทย” ครั้งที่ 2
- นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย เมลเบิร์น ออสเตรเลีย ศิลปินรับเชิญ
- นิทรรศการสีน้ำร่วมสมัย ครั้งที่ 9 “กลุ่มไวท์”
2535 - นิทรรศการศิลปะขนาดเล็ก ที่สีลมศิลปาวกาศ
- นิทรรศการศิลปกรรม Aspacae
2536 - นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 3
- นิทรรศการศิลปร่วมสมัยเอเชีย-แปซิฟิค บริสเบน ออสเตรเลีย
2538 - นิทรรศการศิลปะกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ศิลปินรับเชิญ
- นิทรรศการสีน้ำอาเซียน ครั้งที่ 10 นิทรรศการศิลปไทย ของภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2539 - นิทรรศการศิลปไทย โดยมหาบัณฑิตและนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Apichai Piromrak
Born :
October 24, 1964, Nakhon Si Thammarat
Address :
111/144 Moobaan Duliyanond, Soi Tiwanon 45, Tiwanon Rd., Nonthaburi 11000
Tel :
0-2951-3899
Education :
1989 - B.F.A. Thai Art, Silpakorn University, Bangkok
1991 - M.F.A. Thai Art, Silpakorn University, Bangkok
1994-95 - Hochschule fur Bildende Kunste Braunschweig, Germany
One Man Exhibition :
1997 - The Art, Gallery of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
- Suan Dusit Art Gallery Faculty of Art and Design Rajabhat Institute Suan Dusit, Bangkok.
- Chiva-Som Internation Health Resort, Hua Hin Thailand
Selected Group Exhibitions :
1998 - Thai Art Exhibition, Piccadilly, London, England ; Mural Painting, Thai Pavilion, World Expo'88, Brisbane, Australia.
1989-93 - 1st-3rd Contemporary Art Exhibition by Thai Group, Bangkok.
1990 - 2nd Asean Travelling Exhibition of Painting, Photograph & Children's Art, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand.
- Contemporary Art "Asia Complex" (Think Ruture, Art Now), Fukuoka, Japan.
1991 - Parallery Views an Exhibition of contemporary Thai, Art Melboune, Australia.
1994 - Art and Environment, National Art Gallery
1996 - 13th Art Exhibition by Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.
- Thai Art Exhibition by Thai Art Department, The Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts. Silpakorn University
1996 - Thai Art Exhibition by the Graduates and Students in Thai Art, Gradute School, Silpakorn University
- The Exposition The King of Siam, Westfries Museum, Holland.
2002 - An Art Exhibition "Thai Spiritual Ties" at Chiang Mai University Art Museum, Chiang Mai ; "Spirituality in Contemporary Thai Art, The Art Gallery of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts.
Awards :
1987 - Painted the Mural Painting of Buddha Padipa Temple, Wimgledon, London England
1988 - Painted the Mural Painting of Pavilion, Expo'88 Brisbane, Australia ; The Friendship Programme for the 21st Century, Japan (JICA Scholarship)
1989 - To be selected Young Artist of the Year (Thai Art).
- Award Winner, 1st Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition.
1990 - 3rd Prize, Bronze Medal, Traditional Art Section, 14th Bua Luang Art Exhibition (Bangkok Bank)
1991 - 1st Prize, Gold Medal Contemporary Thai Art Section, 15th Bua Luang Art Exhibition (Bangkok Bank)
1993 - Award Winner Contemporary Art Exhibition 1993 by Thai Farmers Bank
1993-95 - German Academic Exchange Service (DAAD), Studied Lithograph, Hochschule fur Bildende Kunst Braunschweing, Germany.
1995-96 - Painted The Mural Painting of Siam Commercial Bank (head office) Bangkok, Thailand


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนาปัจจุบัน ๒
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2534
เทคนิค : สีผสม
ขนาด (ซม.) : 153 x 193 ซม.
ผู้ครอบครอง : มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
Title : Symbols of Buddhism Today 2
Date : 1991
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 153x193 cm.
COLLECTION : Bangkok Bank Foundation

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.