ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อภิชัย เกิดสินธุ์
เกิด :
27 มิถุนายน 2495 พิษณุโลก
ที่อยู่ :
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 2 พหลโยธิน94 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร :
0-2523-8840 ต่อ 501, 502
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/apichai
การศึกษา :
2525 - กศ.ม (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี
นิทรรศการกลุ่ม :
2533 - นิทรรศการผลงานศิลปะ ครั้งที่ 10 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2534 - "มุทิตาอาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา พิษณุโลก" พิษณุโลก
2536 - "ไต้ส่องทาง 1" Hall of Fame
2537 - "จิตรกรรมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธนาคากรุงเทพ และนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 18" หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
2538 - "จิตรกรรมกลุ่มสี่เหลี่ยม" เพลส ออฟ อาร์ต กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Apichai Kerdsin
Born :
June 27, 1952
Address :
Thanyaburi World-Class Standard School
Tel :
0-2523-8840 ext 501, 502
Website :
www.rama9art.org/apichai
Education :
- Certificate (Fine Arts) Poh-Chang College of Art & Crafts. Bangkok, Thailand.
- B.Ed. (Art Education) Srinakharinwirot University, (Bangsaen Campus), Chonburi Thailand.
- M.Ed. (Art Education) Srinakharinwirot University, (Prasanmit Campus) Bangkok, Thailand.lo Solo Exhibition :
Selected Exhibitions :
2003 - 'Chalerm Nakiraks Day' Art Exhibition at Poh - Chang Gallery, Poh-Chang College of Art & Crafts. Bangkok.
2000 - 'Water Colour Art Exhibition' at Thonburi Art Gallery. Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Aow - Kai, Rayong
Date : 1994
Technique : Water color on paper
SIZE (cm) : 35 x 53 cm.
COLLECTION : -
Title : Chonburi Beach
Date : 2004
Technique : Water color on paper
SIZE (cm) : 35 x 48 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.