ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์
เกิด :
14 กุมภาพันธ์ 2513 ตาก
ที่อยู่ :
บ้านจิตรกรอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ 40 หมู่ 1 ดอยแม่สลอง บ้านสันติคิรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
โทร :
053 765 464, 081 603 2758
อีเมล์ :
punmoonsilp@yahoo.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/aphiruk
การศึกษา :
- ศ.บ. (จิตรกรรม) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการเดี่ยว :
2544 - "ดอย - ดอกรักษ์" ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม กรุงเทพฯ
2545 - "สีสันแห่งรักษ์" 9 Art Gallery / Architect Studio เชียงราย
2549 - "สายลม...จากขุนเขา" พีซีซี อาร์ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
2550 - "สายลม...จากขุนเขา" กอสซิป แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2551 - "จากภูสู่เล" สีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2535 - จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 16 กรุงเทพฯ
2537 - "ดอก-ดอย" ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
2538 - "ดอก-ดอย 2" เสรีอาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2539 - "ภาพเขียนของคนดอย" มาลิบูผับแอนด์แกลเลอรี่ เชียงราย
2540 - "ดอก-ดอย 3" หอศิลป์มารศรี วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ
2541 - "วัฒนธรรมชาวดอย" บ้านหัวแม่คำ เชียงราย
2542 - "สล่าเชียงราย" 25 ปี สถาบันราชภัฏ เชียงราย
2543 - The Exhibition of Art 2000 Chiang Rai หอศิลป์คนเมือง เชียงราย
2544 - "เชียงรายเมืองศิลปิน" ศูนย์ส่งเสริมสาธิต และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เชียงราย
2545 - 4 อิมเพรสชั่น อาร์ตติส สร้างสรรค์ในเมืองไทย 9 อาร์ตแกลเลอรี่ เชียงราย
2546 - Exhibition of Visual Art ศูนย์ศิลปะแม่สาย เชียงราย
2547 - "เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2548 - "ดวงประทีปแห่งตะวันออก เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 14 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
2549 - สร่วยศิลป์ ศิลปินเหนือ พีซีซี อาร์ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
- ศิลปินไทยในแดนล้านนา หอศิลป์ไตยวน เชียงราย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Aphirak Punmoonsilp
Born :
February 14, 1970
Address :
40 M. 1 Bansantikeeree,Doi Mae Slong, Tombol Maesalongnok, Amphur Maephalulang,Chiang Rai 57110
Tel :
0-5376-5464, 08-1603-2758
E-mail :
punmoonsilp@yahoo.com
Website :
www.rama9art.org/aphiruk
Education :
- B.A.(Fine Art),Chiang Mai University
- Sappa Wjttayakom School, Tak
- Maepa Wjttayakom School, Tak
- BanHolkalok School,Tak
Solo Exhibition :
2002 - Colour of Love, 9 Art Gallery, Chiang Rai
- Tale on Love Flower-Mountain, Central Department Store, Bangkok
2007 - Trailing Wind on Lofty Mountain, GOSSIP GALLERY, Bangkok
2008 - Mountain to Ocean,The Silom Galleria Art Space, Bangkok
Selected Exhibitions :
1992 - 16th Bua Lunag Art Exhibition, Bangkok
1994 - Flower-Mountains, River City Shopping Center, Bangkok
1995 - Flower-Mountains 2, Seri Art Gallery, Bangkok
1996 - The Highlander's Painting, Malibu Pubs & Gallery, Chiang Rai
1999 - 25 Years of Chiang Rai's Craftsman, Chiang Rai Art Museum, Chiang Rai
2000 - The Exhibition of Art 2000, Chiang Rai
2002 - Chiang Rai City of Art, Chiang Rai
2005 - Sketch from Paris
2006 - Thai Artists in Lanna, Tai Yuan Art Gallery, Chiang Rai
2007 - The Power of Art on The Salween River, Promotion Plaza East, SCB Park, Bangkok
2008 - Thailand,USA,Yunnan, Chiang Rai Art Museum,Chiang Rai


ผลงานศิลปิน

Title : Reading Happy Island
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 90 x 120 cm.
COLLECTION : -
Title : Waving at Lam Cape, Phuket
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.