ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อภัย สระตันติ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Apai Saratanti


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิตไทย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life of the Thai
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.