ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนุสรณ์ ศิริปิ่น
เกิด :
23 ธันวาคม 2514
ที่อยู่ :
19/2 หมู่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทร :
081-756-1244
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13
- การแสดงผลงานเขียนจากหลวงพระบาง
- การแสดงผลงาน "Surface" ณ Indie gallery โรงแรมนโนรา
- การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิปมอร์ริส
- การแสดงผลงานศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 23
- การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงผลงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบาไทยแลนด์
- การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46
- การแสดงผลงานภาพเขียนจากดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
- การแสดงผลงาน "จากสุขถึงทุกข์" ณ บ้านบางกอก แกลเลอรี่
- การแสดงผลงาน ณ Onibaba Due Gallery เมืองเซนไดมิยากิ ประเทศญี่ปุ่น
- การแสดงผลงาน "รากแก้วแห่งชีวิต" ณ สันติอโศก
- การแสดงผลงาน "กลุ่มนา" ครั้งที่ 1
- การแสดงผลงาน "ศิลปกรรมในหีบห่อ" ครั้งที่ 4 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anuson Siripin
Born :
December 23, 1981
Tel :
081-756-1244
Education :
M.F.A.(Painting) Silpakorn University


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.