ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนุศักดิ์ จินดา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anusak Jinda


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม่มีชื่อ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 116 x 94 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled No.2
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 116 x 94 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ประเทศไทย I Love You
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 100 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Thailand I Love You
Date : -
Technique : Lithograph Serigraph
SIZE (cm) : 100 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.