ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนุพงษ์ สุทธะลักษณ์
ที่อยู่ :
183/504 พัน ส.บกทหารสูงสุด ถนนสรงประภา สีกัน บางเขน กรุงเทพฯ 10210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anupong Suttalak


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โครงสร้างของรูปทรง หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 80 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.