ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนุพงษ์ คชาชีวะ
เกิด :
9 มิถุนายน 2512 กรุงเทพฯ
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2548 - นาฏชีวิต สุรพล แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2533- 2536 - ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 7, 8, 9, 10
- งานศิลปกรรม "กลุ่ม WATER GROUP ART FORUM GALLERY"
- งานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 2, 4, 5, 6, 7
2534, 2536, 2537, 2538 - งานศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 39, 40, 42
- งานนักศึกษาทุนออสเตรเรีย ครั้งที่ 2
- งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค
- งานศิลปกรรม กลุ่ม "FIVE SAMPLES PRINTED" Place of Art Gallery
รางวัล/เกียรติยศ :
2535 - รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 9
2536 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 10
- รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 5
2538 - รางวัลดีเด่นพิเศษศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 7
2539 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (สาขาภาพพิมพ์) งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anupong Kachacheewa
Born :
June 9, 1969 Bangkok
Education :
1994 - B.F.A. (Graphic Arts), Silpakorn University, Bangkok
1995 - M.F.A. (Graphic Arts), Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
2005 The Drama of Life, Surapon Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1990-1993 - The 7th-10th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists, Bangkok
1991-1995 - 6th, 8th International Print Exhibition Miniature, Norway
1991-1997 - 2nd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition, Bangkok
1991-1997 - Contemporary Art Exhibition, Bangkok
1992-1995 - 7th-10th "Thailand Pitrolium Authority" Arts Exhibition of Art, Bangkok
1993 - An Exhibition of Prints, Space YZ, University of Western Sydney, Nepean, Australia
1996 - International Print Triennial Society "CRACOW", Portland
- International Print Exhibition, The Portland Art Museum, U.S.A.
1997 - Sightline :
An International Symposium and Exhibition Program on Printmaking and Image Culture Edmonontion, Alberta, Canada
1998 - Eastern Approaches Contemporary Prints from Japan, Korea, Thailand, China, Beldam Gallery, England
- 5th Biennial of Graphic Art Beograd 98, International Exhibition, Yugoslavia
1999 - 4th Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Kochi, Japan
2000 - Thai Contemporary Art 2000, Art Centre Silpakorn University, Bangkok Art Gallery, California Polytechnic University, U.S.A. Kunstwerk, Kunstchakter, Cologne, Germany
- VI Biennial International de Grabado, Caixa Ourense, Espana
- 3 International Triennial of Graphic Art Bitola, Macedona
2001 - 10th International Biennial Print and Drawing Exhibition 2001 Taipei, Taiwan, R.O.C.
- 11th International Print Biennial Varna Bulgaria
- Fifth Bharat Bhavan International Biennial of Print-Art 2001, Bhopal, India
2002 - Project Revista De Arte Postal Mail Art, Magazine by Jose'e Roberto Sechi Rio De Janeiro, Brasil 2002
- 5th Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Kochi, Japan
- MICRO-ART, Project by Bruno Capatti, Medicina, Italy
- Make Art Not War, Project by Sigismund Urban in Collaboration with Fantasy Tattoo, Berlin, Germany
2003 - Art and The Printing Press Biennial 2003 "L'ARTE E IL TORCHIO" Italy
- 4th Tokyo International Woodprint Association "KIWA" Kyoto, Japan
- The International Festival of Graphic Arts, Cluj-Napoca / 2003, Romania
2004 - The 10th Anniversary of Department of Fine Arts, Bangkok
2005 - Thai-German, Contemporary Art Exchange 2003, Cologne German.
Awards :
1992 - Supporting Award, The 9th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists
1993 - Silpa Bhirasri Gold Medal Award, The 10th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists
- Award Winner, 5th Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition
1995 - 2nd Prize, 7th Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition
1996 - 2nd Prize, 8th Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition
- 1st Graphic Arts Prize, Gold Medal, The 42nd National Exhibition of Art
- Award Winner, Contemporary Art Exhibition Thai Farmers Bank
1997 - Award Winner, 9th Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition
- 2nd Graphic Arts Prize, Silver Medal, The 43rd National Exhibition of Art
- 1st Prize, Contemporary Art Exhibition Thai Farmers Bank
2000 - 2nd Graphic Arts Prize, Silver Medal, The 48th National Exhibition of Art
2003 - Honorary Mention, The International Festival of Graphic Arts, Cluj-Napoca/2003, Romania


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อู่ข้าว อู่น้ำ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 126 x 165 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Fertile Area, No.1
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 126 x 165 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : อู่ข้าว อู่น้ำ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 145 x 125 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Fertile Area, No.2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 145 x 125 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.