ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนุพงษ์ จันทร
เกิด :
15 มีนาคม 2523 จังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ :
45/1 หมู่ 6 ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :
089-827-9429
การศึกษา :
2547 - ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2550 - ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
นิทรรศการเดี่ยว :
2554 - "ความหวังในความมืด" อาร์เดล แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2549 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2550 - คน :
ผู้มีสิ่งเร้นลับในหัวใจ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
2551 - สังคมมอง มองสังคม อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2550 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2549 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
- รางวัลที่ 3เหรียญทองแดงบัวหลวงจิตรกรรมไทยแนวประเพณี โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 28
2548 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1เหรียญทอง "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
2547 - รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวงจิตรกรรมไทยแนวประเพณี โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 26
- รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" โดยบริษัทโตชิบาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
- รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรมการประกวดศิลปกรรม อมตะ จีเนียส อวอร์ด ครั้งที่ 1
2546 - รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พนานาโซนิค ครั้งที่ 5
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" โดยบริษัทโตชิบาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
- รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
2543 - ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระสุะธรรมเจดีย์ วัดอรัญบรรพ จังหวัดหนองคาย
2542 - รางวัลที่ 3 ประจิตรกรรมไทย การแสดงผลงานนักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์
- เกียรติบัตรจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anupong Chantorn
Born :
March 15, 1980
Address :
45/1 Moo 6 Dong Pra Ram, Muang, Prachinburi 25000
Tel :
089-827-9429
Education :
2004 - B.F.A. (2nd Class Honor) Thai Art, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
2007 - M.F.A. (Thai Art), Graduate School, Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
2011 - Hope in the Dark, ARDEL Gallery of Modern Art, Bangkok
Selected Exhibitions :
2006 - 52nd National Exhibition of Art, The Art and Cultural Center Commemorating the 6th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty the King, Silpakorn University ( Sanamchandra Campus), Nakhon Pathom.
2007 - Khon :
Phu Mee Sing Ren Lub Nai Hua Jai, The Queen's Gallery, Bangkok
2008 - 54th National Exhibition of Art, The National Gallery, Bangkok
- Traces of Siamese Smile, Bangkok Art and Culture Center, Bangkok
Awards :
2003 - A scholarship granted by Thawan Duchanee Fund
2004 - 1st Price, Gold Medal (Traditional Thai Art), 26th Bua Luang Art Competition by Bangkok Bank Foundation
2005 - DUC Scholarship granted by Office of the Higher Education Commission
2006 - A Scholarship for Art Thesis awarded by the Statesman General Prem Tinasulanonda Foundation
2008 - Artist of Distinction (Painting), National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ทุก ทุก ขณะจิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าจีวร และทองเหลือง
ขนาด (ซม.) : 250 x 260 x 230 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Every Time
Date : -
Technique : Acrylic Color on Monk's Robe, Brass Casting
SIZE (cm) : 250 x 260 x 230 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สำรวจกรรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าจีวร
ขนาด (ซม.) : 150 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Retribution Explore
Date : -
Technique : Acrylic Color on Monk's Robe
SIZE (cm) : 150 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ภิกษุสันดานกา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าจีวร
ขนาด (ซม.) : 200 x 290 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : perceptless
Date : -
Technique : Acrylic on outer
robe of Buddhist
SIZE (cm) : 200 x 290 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ก้อนทุกข์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าจีวร
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.