ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนุพันธ์ น้ำทิพย์
เกิด :
5 กุมภาพันธ์ 2538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anuphan Namthip
Born :
February 5, 1995


ผลงานศิลปิน

Title : The Operated Box
Date : -
Technique : Collograph
SIZE (cm) : 59 x 86 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.