ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อานุภาพ ริ้วธงชัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anupap Rewthoungchai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รากฐานชีวิตคือความทุกข์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 180 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life under the suffering
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 180 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.