ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนุชิต พิริยะกิจดำรงกุล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anuchit Piriyakitdumrongkul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มหานครคาร์บอนมอนนอกไซด์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 160 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Co.Metropolis
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 160 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.