ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนุชิต กลิ่นกุหลาบ
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - 'ซิตี้ ออฟ อาร์ท', ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anuchit Kinkulab


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สวัสดีจิตวิญญาณ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 210 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Hello My Soul
Date : -
Technique : Mixed Media
SIZE (cm) : 210 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.