ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง
เกิด :
25 กรกฏาคม 2508
โทร :
0-2935-6018-9
การศึกษา :
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาโท คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
นิทรรศการเดี่ยว :
2552 - ความสอดคล้องของความจริง ที่ อาร์เดล เธิร์ด เพลส แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - นิทรรศการภาพถ่าย “6 EYES” เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ณ Lanna Cultural Center จ.เชียงใหม่
- นิทรรศการประติมากรรม “Crack; the Magic Clay Can Do” วันที่ 14 -28 กุมภาพันธ์ 2550 ณ บ้านสีลม กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการภาพถ่าย (1 ใน 420 ศิลปิน) “โฉมหน้าศิลปิน” วันที่ 9 มีนาคม -9 เมษายน 2550 ณ สีลม แกลลอเรีย กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการภาพถ่าย “See Saw Seen” วันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน 2550 ณ Ardel Gallery of Modern Art
- นิทรรศการภาพถ่าย ( 1 ใน 5 ช่างภาพ) “Undeclared Customs” วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2550 ณ Breadbox Gallery เพิร์ท ออสเตรเลีย
2551 - นิทรรศการภาพถ่าย “Commemorating A Decade 1997-2007” วันที่ 26 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2551 ณ Telok Kurau Studios ประเทศสิงคโปร์
- นิทรรศการ เซรามิค “ Crack 2; ศิลปะในสวน (แห่งการให้) สาธารณะ artistic flowers in the park” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2551 ณ อุทยานเบญจศิริ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการ "รอยยิ้มสยาม :
ศิลปะ+ศรัทธา+ การเมือง+ ความรัก” วันที่ 23 กันยายน- 26 พฤศจิกายน 2551 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.
- นิทรรศการภาพถ่าย “PhotoArt Expo 2” วันที่ 2 ธันวาคม 2551- 31 มกราคม 2552 ณ Zen Art Gallery กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการภาพถ่าย “Easy bangkok” เนื่องในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรม Bangkok…Bananas!!! วันที่ 31 เมษายน - 24 พฤษภสคม 2552 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการภาพถ่าย “See Saw Seen ll” วันที่ 7 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2552 ณ Ardel Gallery of Modern Art”
-นิทรรศการภาพถ่าย “ภาพเล่าเรื่อง พระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ” เนื่องในงานเฉลิมรัช พระบารมีจักรีวงศ์ วันที่ 9-11 มิถุยายน 2552 ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการภาพถ่าย “ความสอดคล้องของความจริง” วันที่ 4 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2552 ณ Ardel’s Third Place Gallery
-นิทรรศการ ครบรอบ 112 ปีการรถไฟแห่งประเทสไทย “มิตรภาพกับรถไฟไทย” วันที่ 19 สิงหาคม – 19 กันยายน 2552 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anucahi Secharunputong
Born :
July 25, 1965
Address :
Remix Studio Bangkok Co.,Ltd. 487 Ladprao 94 Road, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel :
0-2935-6018-9
Education :
- Bachelor Degree of Arts (Printing) Ratchamongkol Technology Institution
- Master Degree of Arts, Silpakorn University
Solo Exhibition :
2009 - The Correspondence of Truth, Ardel's Third Place Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
2005 - Through the Lens 2005, The National Gallery, Bangkok
- Takes from Photos "Fah Sai Andaman", Silom Galleria, Bangkok
2006 - Why Sign, Photo Exhibition, Jamjuree Eshibition Art Gallery, Bangkok
- Tranquil Coup D'Etat (Thai Style) 2006, The National Gallery, Bangkok
2007 - Sea Saw Seen, Ardel Gallery, Bangkok
- Chapter 75 ; Clay Overture, Playground Thonglor, Bangkok
2008 - Commemorating a Decade 1997-2007, Telok Kurau Studios, Singapore
- Trace of Siamese Smile ; Art+Faith+Politics+Love, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok
2009 - Easy Bangkok, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok
- Sea Saw Seen II, Ardel Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : (ความสอดคล้องของความจริง หมายเลข 1)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2552
เทคนิค : สื่อผสม
ขนาด (ซม.) : 58 x 79 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Correspondence of Truth No.1
Date : 2009
Technique : Mixed (Print, Photo, Etching)
SIZE (cm) : 58 x 79 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : (ความสอดคล้องของความจริง หมายเลข 2)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2552
เทคนิค : สื่อผสม
ขนาด (ซม.) : 58 x 79 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Correspondence of Truth No.2
Date : 2009
Technique : Mixed (Print, Photo, Etching)
SIZE (cm) : 58 x 79 cm.
COLLECTION : -
Title : Inside out : Outside In 1
Date : -
Technique : Black and White Photograph
SIZE (cm) : 91.44x 73.66 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.