ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนุชา ผลประเสริฐ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anucha Polprasert


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความงาม ความรู้สึกและสิ่งปลูกสร้าง
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สีชอล์คน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 160 x 260 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Beauty Feeling and Buildings
Date : -
Technique : Pastel on canvas
SIZE (cm) : 160x 260 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.