ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนงค์ วิศิษฐ์โกศล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anong Visitkasol


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ฤดูร้อน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 100 x 420 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Summer
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 100 x 420 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.