ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนีส นาคเสวี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anis Naksewee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คนที่เป็นห่วง หมายเลข 9
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 145 x 252 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Concerned Person No. 9
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 145 x 252 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.