ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
เกิด :
2519 เชียงราย
ที่อยู่ :
99 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร :
086 911 5331
อีเมล์ :
angkrit@gmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/angkrit
การศึกษา :
- ปริญญาตรี (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
2546 - Painting Project เชียงใหม่
2551 - "ไทยแลนด์แดนสวรรค์" People Space กรุงเทพฯ
2553 - "หอศิลป์จิตรกรรม" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ
2554 - DIALOGUES หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Angkrit Ajchariyasophon
Born :
1976 Chiang Rai
Address :
99/1 m 10 phahonyotin, Sansai, Muang, Chiangrai 57000
Tel :
08-6911-5331
E-mail :
angkrit@gmail.com
Website :
www.rama9art.org/angkrit
Education :
- Master Program in Media Arts and Design, Chiangmai University.
- B.F.A. (Painting)(2nd Hons.) Faculty of Fine Arts, Chiangmai University.
Solo Exhibition :
2009 - “12 hrs-relation in time 2009,” Mo Rooms, Chiang Mai, Thailand
Selected Exhibitions :
2003 - Painting Project, Umong Silppadhamma, Chiang Mai
2008 - "Traces of Siamese Smile-Art+Faith+Politics+Love," Bangkok Art and Culture Centre, “Bangkok, Thailand
- "Paradise Thailand", People Space, Bangkok
2009 - "Portraits of the King… The Art of Iconography", Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok, Thailand
2010 - Museum Serve Project, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok
- Akko Art Gallery's 20 Years Anniversary Celebration, Akko Art Gallery, Bangkok
2011 - DIALOGUES, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2547
เทคนิค : ภาพถ่าย
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : AESTHETIC COMMUNITY
Date : 2004
Technique : Photography
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : วาดเส้น
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2547
เทคนิค : วาดเส้น
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : DRAWING
Date : 2004
Technique : Drawing
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : -
Date : 2011
Technique : OIL, Acrylic, Sprey paint on Canvas
SIZE (cm) : h: 39.7 x w: 34.6 in / h: 101 x w: 88 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.