ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อังคาร กัลยาณพงศ์ (2469 - 2555)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/angkarn
การศึกษา :
2488 - โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ
2489 - ศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
นิทรรศการเดี่ยว :
2542 - "เจียระไนแก้วมณีแห่งชีวิต" หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2515 - รางวัลดีเด่น มูลนิธิเสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป
2529 - รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งเอเซีย
- รางวัล SEA WRITES
2532 - ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Angkarn Kalayanapongsa (1926 - 2012)
Website :
www.rama9art.org/angkarn
Education :
1940 - Poh - Chang, The School of Arts and Crafts
1943 - The Faculty of Painting and Sculpture, Silpakorn University
Award & Honor :
1955 - 2nd Prize, Silver Medal (Monochrom), The 6th National Exhibition of Art
1961 - 3rd Prize, Bronze Medal (Drawing), The 12th National Exhibition of Art
1980 - Sea Writes Award
1989 - Appointed Honorable "National Artist"


ผลงานศิลปิน

Title : Sombady to share 02
Date : 2003
Technique : Wood cut
SIZE (cm) : 90 x 70 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สัมมาทิฏฐิ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2525
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 175x340 ซม.
ผู้ครอบครอง : งานสะสมจากนิทรรศการศิลปกรรม ในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ปี 2525
Title : Right Views
Date : 1982
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 175x340 cm.
COLLECTION : Exhibition on the occasion of the poening ceremony of the new head office building, 1982
ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2539
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 45 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled
Date : 1996
Technique : Crayon on paper
SIZE (cm) : 45 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.