ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย
เกิด :
21 กรกฏาคม 2528
การศึกษา :
- โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัย
- โรงเรียนพิมายวิทยา
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2549 - ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน “computer art” ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
2550 - ร่วมแสดงนิทรรศการ “นิทรรศการจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ 2550-2551”
2551 - ร่วมแสดงนิทรรศการ “จิตรกรรมสำนึกต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม”
2552 - ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 26
รางวัล/เกียรติยศ :
2541 - รางวัลชนะเลิศโครงการวาดภาพแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
2543 - รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีชนะเลิศศิลปินมิรินด้า ครั้งที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2545 - วาดภาพจิตรกรรมสีนํ้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระราชวังสวนจิตรลดา
2547 - รางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพแมวโคราช เนื่องในเทศกาลเที่ยวพิมาย
2552 - ได้รับพระราชทานทุนภูมิพลประเภทเรียนดี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2552 - ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2554 - รางวัลยอดเยี่ยมโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anchalee Arayapongpanit
Born :
July 21, 1985


ผลงานศิลปิน

Title : Yacy
Date : -
Technique : Oil on Wood
SIZE (cm) : 180 x 195 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เขียวละเวิ๊ก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 180 x 145 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 180 x 145 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : โบ๊ะ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 200 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.