ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนันต์ ตีรถะวรรณ
ที่อยู่ :
523 ซ.กิ่งจันทร์ ถ.จันทร์ ยานนาวา กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anant Tiratawan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จังหวะ A-1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 120 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rhythm A-1
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 120 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.