ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เอนก เพ็ชรเอี่ยม
ที่อยู่ :
1888 ซอยเกษมใหม่ ถนนเจริญนคร บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anake Phetiam


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ฤดูกาล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 121 x 91 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.