ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อมรเทพ มหามาตร
เกิด :
2477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Amornthep Mahamart
Born :
1934


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คลองแม่ปิง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 90 x 356ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mae Ping Canal
Date : -
Technique : Mixed Media
SIZE (cm) : 90 x 356 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Miss Tokyo
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.