ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อมรฤทธิ์ คูณผล
ที่อยู่ :
17/1 ซอย 4 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Amornrit Koonphon


ผลงานศิลปิน

Title : Oriental memorial
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 140 x 175 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.