ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อมร พิณพิมาย (2511-2555)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/amorn
การศึกษา :
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
- "รูปทรงกับพื้นที่ว่าง" ณ หน้าพระลาน กรุงเทพฯ
2546 - "เงียบ" 55 แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2549 - (ในความฝัน) artThailand The Livin’ Gallery กรุงเทพฯ
2552 - Wishfully Formed นัมเบอร์วัน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2553 - "ระหว่างเบลอๆ มึนๆ" เดอะพิคเจอร์ แกลเลอรี กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
- แสดงผลงานศิลปกรรมของสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
- แสดงงานทิวทัศน์ทะเล และภาพเหมือนที่สถาบันราชมงคลนครราชสีมา
- แสดงผลงานศิลปกรรมของคณะวิจิตศิลป์ ครั้ง 1 - 8
- แสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ปี 38, 39, 40, 41, 42
- แสดงผลงานศิลปกรรม SVOR ครั้งที่ 2
- แสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 2,4
- แสดงผลงานศิลปกรรมยอดเยี่ยมประเทศไทย ของฟิลิปมอริส
- แสดงประติมากรรมต้นแบบของเซ็นทรัล บางนา
2535 - 2536 - แสดงประติมากรรมขนาดเล็กของภาควิชาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1-2
- แสดงผลงานประกวดแบบจำลองประติมากรรมของกระทรวงสาธารณสุข
- แสดงผลงานประกวดแบบจำลองประติมากรรมของ ส.ย.ช. ครั้งที่ 3
-แสดงผลงานศิลปร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ปี 2536, 2540, 2541, 2542
- ศิลปกรรมของธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 22 , 23
- ศิลปกรรม "กลุ่มฟ้าเหนือ" Siversisi เชียงใหม่
- แสดงผลงานทิวทัศน์ในมุมมองส่วนตัว ณ หน้าพระลาน กรุงเทพฯ
- "สักลักแก่นขนุน" ณ บางกอก แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
- ศิลปกรรมร่วมสมัยของนักศึกษาปริญญาโท ปี 2541-2542
- The 9 th International Biennial Print & Drawing Exhibition 1999 R.O.C.
- แสดงผลงานภาพพิมพ์ และวาดเส้นนานาชาติเนื่องในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปกรรมเพื่อระลึกถึงวีระชน 14 ตุลา กรุงเทพ ปี 2546
- แสดงผลงานร่วมสมัย "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" โดยบริษัทโตชิบา ปี 2546
รางวัล/เกียรติยศ :
2535 - ชนะเลิศออกแบบจำลองประติมากรรมติดตั้งอาคารภัทรเรียลเอสเตท ปี
2536 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 39
2539 - รางวัลชมเชยประกวดแบบประติมากรรม ของ ส.ย.ชง ครั้งที่ 3
2540 - ชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลชมเชยประกวดแบบประติมากรรมของกระทรวงสาธารณสุข
2546 - รางวัลดีเด่น นิทรรศการจิตกรรมร่วมสมัย ของพานาโซนิค ครั้งที่ 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Amorn Pinpimai (1968-2012)
Website :
www.rama9art.org/amorn
Education :
1993 - B.F.A. Sculpture, Chiang Mai University, Chiang Mai.
2003 - M.F.A. Painting, Silpakorn University
Solo Exhibition :
2003 - Contemporary Art Exhibition at Rajabhat Institute Petchburiwittayalongkorn.
2003 - "Silence" Solo Art Exhibition, 55 Gallery, Bangkok
2006 - In the Dream, artThailand The Livin’ Gallery, Bangkok
2009 - Wishfully Formed, Number 1 Gallery, Bangkok
2010 - ILLUCIUATIVE, The Pikture Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
2001 - The 12nd International Biennale Print & Drawing Exhibition, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Awards :
1995 - Award winner, Competition Sculpture by Young Artists. The Celebrations for The Auspicious Occasion of Her Majesty The Queen Sirikit's Birthday Anniversary.
1997 - Award winner, Contemporary Art Exhibition (Thai Farmers Bank)


ผลงานศิลปิน

Title : Life and Eternity No.2
Date : 1997
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 200 x 190 cm.
COLLECTION : -
Title : At Big Sitty
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 90 x 120 cm.
COLLECTION : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.