ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อำนาจ คงวารี
เกิด :
19 พฤศจิกายน 2520
ที่อยู่ :
211 หมู่ 5 ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
โทร :
035 595 371, 086-892-9212
อีเมล์ :
poonkongwaree@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/amnat
การศึกษา :
2542 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
2548 - ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
นิทรรศการเดี่ยว :
2550 - "รอคอย" แกลเลอรี่ เอ็น กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - "The Passion of Thai Modern Art" สยามพารากอน กรุงเทพฯ
- นิทรรศการภาพพิมพ์-วาดเส้นร่วมสมัยนานาชาติ ขนาดเล็ก ไต้หวัน
- "รอยยิ้มสยาม :
ศิลปะ + ศรัทธา + การเมือง + ความรัก" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
2552 - "ภาพของพ่อ พระพักตร์ของแผ่นดิน" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
2553 - ศิลปะภาพพิมพ์ 2010 ชมรมศิลปะภาพพิมพ์ภาคเหนือ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่
รางวัล/เกียรติยศ :
2543 - รางวัลสนับสนุนการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
- รางวัลดีเด่นการแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"บริษัทโตชิบาประเทศไทยครั้งที่ 14,15,18
2544 - รางวัลพิเศษการแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบาประเทศไทยครั้งที่ 13
- รางวัลสนับสนุน รางวัลที่ 2 โดยธนาคารกรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 49,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Amnat Kongwaree
Born :
November 19, 1977
Address :
211 moo 5 Nongmakamong, Danchang, Suphanburi, Thailand 72180
- The Faculty of Painting Sculpture And Graphic Art, Silpakorn University, Bangkok
Tel :
035 595 371, 086-892-9212
E-mail :
poonkongwaree@hotmail.com
Website :
www.rama9art.org/amnat
Education :
1999 - B.F.A. (Graphic Arts) The Faculty of Fine and Applied Art, Burapha University, Chonburi Thailand.
2005 - M.F.A. (Graphic Arts) The Faculty of Painting Sculpture And Graphic Art, Silpakorn University, Bangkok Thailand.
Solo Exhibition :
2007 - Waiting, Galerie N, Bangkok
Selected Exhibitions :
1995 - Painting Competition International Orchid Festival, Maejo University, Chiang Mai, Thailand
1996 - The 2nd Art Exhibition "Painting and Graphic Art" Burapha University
1997 - The 2nd, 3rd Malaysia Annual Exhibition of International Contemporary Prints, Malaysia
2000 - The 17th Silpa Bhirasri Exhibition of Contemporary Art by Young Artists, Bangkok
2003 - Print Exhibition Tokyo 2003, TAMA Art University Japan, Tokyo, Japan
2004 - Taiwan International Mini-Print Exhibition and Symposium 2004
2005 - Three Thai Artists Exhibition, Mizunami Art Museum, Gifu, Japan
2006 - The 7th Triennale de Chamalieres Mondial de L'stampe Et de La Gravure Originale, France
2007 - “Faces of Asia” at Laluna Gallery, Chiang Mai Thailand.
2007 - “Show me Thai” Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan.
Awards :
2002 - Award Winner, 14th TOSHIBA "Brings Good Things to Life" Art Competition
2003 - Award Winner, 15th TOSHIBA "Brings Good Things to Life" Art Competition
2006 - Award in Support (2nd Prize) by the Krung Thai Bank Public Company Limited of the 52nd National Exhibition of Art, Bangkok Thailand.
2006 - Award Winner 18th TOSHIBA “Brings Good Things to Life” Art Competition


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภัยคุกคามทางเพศ หมายเลข 6
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2543
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 58 x 78 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 2000
Technique : -
SIZE (cm) : 58 x 78 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2541
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 60 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Childhood Number 25
Date : 1998
Technique : -
SIZE (cm) : 60 x 80 cm.
COLLECTION : -
Title : Desolate (Alone) 5
Date : 2002
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 78 x 59 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.