ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อำนาจ เย็นสบาย
เกิด :
11 กรกฎาคม 2490 นครปฐม
ที่อยู่ :
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร :
0-2664-1100 ต่อ 5919, 5920
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/amnard
การศึกษา :
2513 - กศบ. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
2532 - กศม. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัล/เกียรติยศ :
2523 - รางวัลดีเด่นหนังสือ สำหรับเด็ก คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
2526 - รางวัลชมเชยนวนิยายเรื่อง คืนฟ้าหนาว คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
2532 - รางวัลดีเด่นรวมเรื่องสั้น ใต้พื้นน้ำ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
2537 - ทุนวิจัยจากกรรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
2537 - ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Amnard Yensabye
Born :
July 11, 1947 Nakhornpathom
Tel :
0-2664-1100 ext 5919, 5920
Website :
www.rama9art.org/amnard
Education :
- Poh Chang Arts & Crafts College
1989 - Master of Education (Art Education), Srinakharinwirot University
Selected Exhibitions :
- Oil painting were exhibited more than 50 groups shows.


ผลงานศิลปิน

Title : People in October 1973
Date : 1985
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 98 x 148 cm.
COLLECTION : -
Title : Destiny 1988
Date : 1985 - 1986
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 177.5 x 118 cm.
COLLECTION : -
Title : Life
Date : 1988
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 100 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.