ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
เกิด :
22 เมษายน 2498 นครศรีธรรมราช
การศึกษา :
2525 - ศบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร
2530 - ศม. มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2532 - นิทรรศการเดี่ยว Prysmat Gallery, Krakow โปแลนด์
2547 - นิทรรศการเดี่ยว Leena Kumoola Gallery, Heisenki ฟินแลนด์
2548 - "เป็นทราย" หอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ
2553 - "ความทุกข์" ดีโอบี แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2528 - นิทรรศการอาเซียน
2531 - นิทรรศการกลุ่ม Warkow โปแลนด์
2533 - นิทรรศการ A.S.P.โปแลนด์
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 32
- รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Amarit Chusuwan
Born :
April 22, 1955 Nakorn Si Thamarat
Education :
1982 - B.F.A. Painting, Silpakorn University
1987 - M.F.A. Painting, Silpakorn University
Solo Exhibition :
1989 - Solo Exhibition, Prysmat Gallery, Krakow, Poland
2004 - Solo Exhibition, Leena Kumoola Gallery, Heisenki, Finland
2005 - Being Sand, Tadu Contemporary Art, Bangkok
2010 - Suffering, DOB Hualamphong Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1985 - Asian Art Exhibition, Bangkok, China, Kuala Lumpur, Singapore, Hongkong, Indonesia
1988 - 3 Men Art Exhibition, Warkow, Poland
1989 - 2 Men Art Exhibition, Numberg, West Germany
1990 - A.S.P. Art Exhibition, Krakow, Poland
1997 - Contemporary Art Exhibition, Hanoi and Hue, Vietnam
1998 - Thai Version I, Art Exhibition, Calpoly, U.S.A.
1999 - Thai-Vietnam Contemporary Art Exhibition by the Members of 4 Universities fo Fine Arts from Thailand and Vietnam, Bangkok
- Art Exhibition Thai Japan, Ginza Gallery, Tokyo, Japan
2000 - Art Exhibition Thai japan China, Fobidden City, Beijing, China
2001 - Thai-Italian Art Space 2001, Oriontal Museum, Roma, Italy
2004 - "Middle Way" Thai-New Zealand Art Exhibition Silpakorn Art Center, Bangkok
2005 - World Art Exchange for Children, Gallery INFRA, Sweden
Awards :
- 2nd Prize, 32nd National Exhibition of Art, Bangkok
- Award Winner, 9th Contemporary Art Competition, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เงาสะท้อน หมายเลข ๓/๒๘
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 120x140ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วิดีโอ พลาสมา 2 จอ
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : VDO Plasma 2 Screen
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2551
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : House of Love
Date : 2008
Technique : Wood structure, 28 paintings, blacklight
SIZE (cm) : 250 cm x 280 cm x Depth 260 cm
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.