ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อัมรินทร์ บุพศิริ
เกิด :
16 กรกฏาคม 2528
ที่อยู่ :
32/29 ถนน นกแก้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
337/35 ถนนราชดำริ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร :
089-994-0831
การศึกษา :
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2552 - การแสดงนิทรรศการเดี่ยว ดีโอบีหัวลำโพง แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2555 - Alone, อาร์เดล แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2547 - ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 7
2549 - ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23
2550 - ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24
2551 - ร่วมแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 10
- ร่วมแสดงศิลปกรรมอมตะอาร์ตวอร์ด ครั้งที่ 4
รางวัล/เกียรติยศ :
2547 - รางวัลที่ 1 การประกวดภาพโปสเตอร์เด็กและเยาวชนนานาชาติของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 3
2548 - รางวัลที่ 3 HHK PAINTING CONTEST ครั้งที่ 13
- รางวัลดีเด่น การประกวดภาพเขียน "กล้วยไม้ไทย เส้น สาย ศาสตร์และศิลป์"
2549 - รางวัลดีเด่น การประกวดผลงานจิตรกรรมสีศิลปากรประดิษฐ์ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทำความดีถวายพ่อหลวง"
2550 - รางวัลชมเชย การประกวดภาพ "เฉลิมฉลอง 100 ปี พระราชวังสนามจันทร์"
2551 - ได้รับทุนสร้างสรรค์รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 20
2552 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 11
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26
- รางวัลสนับสนุนรางวัลที่ 1 โดยธนาคารกรุงไทย ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Amarin Buppasiri
Born :
July 16, 1985
Education :
Murngloei Primary School
Loeipittayakom Secondary School
Faculty of Find Arts (Painting) Silpakorn University
Solo Exhibition :
2009 Imitation, DOB Hualamphong Gallery, Bangkok
2012 Alone, ARDEL Gallery of Modern Art, Bangkok
Selected Exhibitions :
2004 Entries selected for Exhibition in “The 7th Panasonic Art Contest”
2006 Entries selected for Exhibition in “The 23rd Exhibition of Contemporary Art by Young Artists”
2007 Entries selected for Exhibition in “The 24th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists”
2008 Entries selected for Exhibition in “The 10th Panasonic Art Contest”
Charity Art Exhibition for the dogs under the title “My Friends” at Central World Plaza
Entries selected for Exhibition in “The 4th Amata Art Award 2008”
Awards :
2004 First Prize of “the 13th Children and Youths Poster Art Contest” of the International Population Fund
2005 Third Prize of “The 13th HHK PAINTING CONTEST”
Honorable Mention of “Stopping Tuberculosis Art Contest”
Outstanding Achievement of “Thai Orchid :
Where Art and Science Meet Art Contest”
2006 Outstanding Achievement of “The 1st Silpakorn Pradit Art Contest” under the title “Make Good Things for the King”
Honorable Mention of “The Glorification for 80 years Celabration the King’s Birth day Anniversary Painting Contest”
Honorable Mention of “The 20th National Safe Week Poster Contest”
2007 Honorable Mention of “The Sanam Chandra Palace 100 years Anniversary Celebration Painting Contest”
2008 Scholarship for Art Thesis awarded by the statesman General Prem Tinasulanonda Foundation
Outstanding Achievement of “The 20th Toshiba :
Bring Good Things to Life Art Exhibition”


ผลงานศิลปิน

Title : Mirror No.4
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 230 cm.
COLLECTION : -
Title : Mirror No.5
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 160 x 200 cm.
COLLECTION : -
Title : The Mask No.1
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.