ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อลงกรณ์ ศรีประเสริฐ
การศึกษา :
- กำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกจิตรกรรม
- ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกจิตรกรรม
- วิทยาลัยช่างศิลป์ (ลาดกระบัง)
นิทรรศการเดี่ยว :
2007 - นิทรรศการเดือนแห่งการถ่ายภาพ ครั้งที่ 3
2006 - นิทรรศการ 10ปีหอศิลป์ตาดู
2005 - นิทรรศการเดือนแห่งการถ่ายภาพ ครั้งที่ 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Alongkorn Sriprasert
Education :
1998-2003 - BFA(Painting), Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
Selected Exhibitions :
2009 - Art Exhibition Sook Laew Rum La - Aow Kwam Chue - Ngao Gwang Jed Organized by Invisible Project, Merz Art Space, Prachatiphatai Rd., Bangkok, Thailand.
- See Saw Seen II, by 11 photographers, Ardell Gallery, Bangkok, Thailand.
- Art Exhibition Organized by Invisible Project, Barbali, Bangkok, Thailand.
- Love's Labour's Lost Drawing Exhibition Organized by Invisible Project, 23 Bar Art space, Bangkok, Thailand.
- Memoment Project, An improvisational Arts Exhibition, Pridi Instutute, Bangkok, Thailand.
2008 - SOR-KOR-SOR, Tadu Contemporary Art, Bangkok, Thailand.
2007 - The Way to Art, PSG Art Gallery, Bangkok, Thailand.
2006 - Mois De La Photo A Bangkok, Month of Photo 3, Bangkok, Thailand.
2005 - Battle of Titans,Tadu Contemporary Art,Bangkok,Thailand.
2004 - Mois De La Photo A Bangkok, Month of Photo 2, Bangkok, Thailand.
2000 - The New Millennium in My Dream, Seoul Art Center, Seoul, South Korea.
Awards :
2000 - Honorable mention, The New Millennium in My Dream, Seoul Art Center, Seoul, South Korea.


ผลงานศิลปิน

Title : Untitled
Date : -
Technique : Mixed Media
SIZE (cm) : 400 x 400 cm.
COLLECTION : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.