ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Alongkorn Pramuansup


ผลงานศิลปิน

Title : Imagination from Shell
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 500 x 670 x 160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.