ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
เกิด :
14 กรกฎาคม 2507
ที่อยู่ :
137/137 บดินทร์รักษา 3 ซอย 4 ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพน 10240
โทร :
0-2945-0697, 081-844-4952
อีเมล์ :
alongkorn@viengtavern.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/alongkorn
การศึกษา :
2527 - เทคโนโลยีราชมงคล (เจ็ดยอด) เชียงใหม่
2533 - ศิลปศึกษา (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
นิทรรศการเดี่ยว :
2541 - "พระพิฆเนศวร" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
2544 - "คุรุบาลี ถึง สันตินิเกตัน" หอศิลปกรรมร่วมสมัยเวียงตะวัน กรุงเทพฯ
2545 - "อุปมา อุปมัย" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
2548 - จักรวาลและความสมดุล 9 อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย
2550 - Retrospective นัมเบอร์วัน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
- "ศรัทธาที่ไม่เคยลืมเลือน" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
2552 - In Praise of the "Cultured Man" นัมเบอร์วัน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2553 Symbiosis แกลเลอรี่ N กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2528 - นิทรรศการศิลปกรรมของศิลปินกลุ่มลานนา ครั้งที่ 6 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเชียงใหม่
2529 - นิทรรศการศิลปกลุ่มศิลปไทย 23 ครั้งที่ 4
2533 - นิทรรศการศิลปกลุ่มศิลปไทย 23 ครั้งที่ 5
2530 - นิทรรศการร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
2532 - นิทรรศการศิลปกรรม 100 ปี พระยาอนุมานราชธน
2534 - นิทรรศการกลุ่มไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 2 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงแรมอิมพีเรียลฯ
2536 - นิทรรศการกลุ่มไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 3 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงแรมอิมพีเรียลฯ
2537 - นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มโคบอลท์บลู ครั้งที่ 2 โรงแรมอิมพีเรียลฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2526 - Reeve Art Competition Bangkok Thailand
2527 - Award Winner, The National Young
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Alongkorn Lauwatthana
Born :
14th July 1964
Address :
137/137 Bordinthornraksa 3, Soi 4, Ramintha Road, Bangkhen, Bangkok, Thailand. 10220
Tel :
0-2945-0697, 081-844-4952
E-mail :
alongkorn@viengtavern.com
Website :
www.rama9art.org/alongkorn
Education :
1990 - B.F.A. (Thai Art) In 1990, Faculty Of Painting, Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
1998 - Post-Diploma in Fine Art (Painting) In 1998, Kala-Bhavana, Visva Brarati, Santiniketan, W.B. India.
Solo Exhibition :
2001 - Kurubalee to Santiniketan Painting, Viengtavern Gallery, Bangkok
2005 - The Universe and Equilibrium, 9 Art Gallery, Bangkok
2009 - In Praise of the "Cultured Man", Number 1 Gallery, Bangkok, Thailand.
2010 - "Symbiosis", Gallerie N, Bangkok, Thailand.
Selected Exhibitions :
2008 - Art Exhibition "Brings Good Tings to Life" Bangkok Royal Orchid Paradise at Siam Paragon, Thailand.
2009 - Art Exhibition (International Visual Association of Thailand) at Ministry of Culture and the Queen's Gallery, Bangkok, Thailand.
Awards :
1986 - Special Prize, " Poster For Non- Smoking", Bangkok, Thailand.
2002 - Silpa Bhirasri Creativity Grant 2002, a Program to Honor Thai Artist of Distinction 2nd Grant Series, Art Gallery, SilpakoSelected Exhibitionsrn University, Bangkok, Thailand.


ผลงานศิลปิน

Title : Milky Way
Date : 2007
Technique : Acrylic & Gold Leaves on canvas
SIZE (cm) : 200 x 250 cm.
COLLECTION : -
Title : White, Black, Gold
Date : 2007
Technique : Acrylic & Gold Leaves on canvas
SIZE (cm) : 150 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เทพจุติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2545
เทคนิค : สีอะคริลิค, ทองคำเปลว
ขนาด (ซม.) : 80 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.