ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เอกวิทย์ กลีบขจร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Akawit Kleebkachon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความคิด, ความรู้สึก, ความเปลี่ยนแปลง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 240 x 600 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Thought, feeling, Changeability
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 240 x 600 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.