ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อคร นวลละออง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Akara Nuallaoong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พายุอารมณ์ หมายเลข 13
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เกรยองบนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 150 x 280ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Storm of Emotion No.13
Date : -
Technique : Crayon on Paper
SIZE (cm) : 150 x 280 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2554
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Thousand hands
Date : 2011
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 200 x 150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2554
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 170 x 135 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Temple of Dawn
Date : 2011
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 170 x 135 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.