ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เอกมล โรจน์จิรนันท์
เกิด :
2506
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Akamol Rojanajiranan
Born :
1963


ผลงานศิลปิน

Title : ISO 9002
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 82 x 107 cm.
COLLECTION : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.