ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อดิสรณ์ สมนึกแท่น
เกิด :
27 มกราคม 2519
ที่อยู่ :
44/26 ซอยไทยเอราวัณ 9 ถนนพระยาสุเรนทร์ 34 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :
081-8554974 , 02914-1841
การศึกษา :
- ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - นิทรรศการศิลปะ "ในหลวง ในดวงใจ" ณ ศุนย์การค้ารีเวอร์ซิตี้
- แสดงงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 11
- แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ครั้งที่ 54
2551 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 23 ในหัวข้อ "หยุด...โลกร้อนเพื่อนอนาคต"
- แสดงงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 10
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54
2550 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53
- ร่วมแสดงงานประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 19
2549 - ร่วมแสดงงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 80 ปีในหลวง
2539-41- ร่วมแสดงผลงานศิลปะนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
- ร่วมแสดงผลงานพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศเฉลิมพระเกียรติ
- ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - ทุนส่งเสริมการศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์"
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 การแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 11
- รางวัลสนับสนุน รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 โดยธนาคารกรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55
2551 - ทุนสนับสนุน ทำวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- รางวัลดีเด่น การแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 10
- รางวัลสนับสนุน รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 โดยธนาคารกรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Adisorn Somnukthan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ทุกข์เย็น ทุกข์ศุกร์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 185 x 275ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Every evening, every Friday
Date : -
Technique : Acrylic on Canvas
SIZE (cm) : 185 x 275 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สิบแปดนาฬิกา
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด : 162x180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Six o'clock
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 162x180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.