ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อดิศักดิ์ สร้อยสุริยา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Adisak Sroysuriya


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สีในธรรมชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 150 x 180ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Colours in Nature
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 150 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.